ภาษา   



HR Net


IM Sabaya

 


 






























 

 

ผลิตภัณฑ์

HRNet เป็นระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ได้รับการออกแบบตั้งแต่เริ่มแรกให้มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อให้รองรับการปรับเปลี่ยนกฎหมาย นโยบาย และระเบียบได้มากที่สุดโดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมใน HRNet นโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลถูกแยกออกมาเป็นข้อมูล Business rules ไม่ได้เขียนฝังอยู่ในตัวโปรแกรม เมื่อกฎหมาย นโยบาย และระเบียบเปลี่ยน ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถแก้ไขเพิ่มเติม Business rules ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้เอง และทดสอบเฉพาะ Business rules ที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งใช้เวลาไม่นาน ทำให้ HRNet สามารถสนองตอบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทันใจผู้บริหาร

HRNet ยังมีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ( Internet - based human resource information for management) เพื่อรองรับการใช้สารสนเทศทรัพยากรบุคคลในการตัดสินใจผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร การใช้สารสนเทศดังกล่าวถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ระดับบริหารแต่ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นให้ผู้บริหารสามารถเปลี่ยนรูปแบบสารสนเทศที่ต้องการดูได้เอง

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940