ภาษา  ยินดีต้อนรับ
_______________________________________________________________________________

          บริษัท ไอสัปปายะ จำกัด เชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเชื่อถือได้สูง (High Reliability) และมีสมรรถนะสูง (High performance) ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยอาศัยบุคลากรที่มีฝีมือ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีความรับผิดชอบ หลักการของเราคือซอฟท์แวร์ที่พัฒนาจะดีได้ ต้องมีแบบที่ดี เราจึงมุ่งเน้นการออกแบบซอฟท์แวร์ในส่วนที่ซับซ้อนให้ชัดเจนที่สุด และตรงกับความต้องการที่วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ

          เรามีบุคลากรระดับปริญญาเอกทางด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยไม่ต้องเรียนระดับปริญญาโทก่อน) รับหน้าที่วิเคราะห์ระบบ และเป็นสถาปนิกออกแบบระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล บุคลากรท่านนี้เคยเป็นอาจารย์สอนวิชาด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศหลักสูตรปริญญาโทและเอกในสถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศไทยมาแล้วกว่า 25 ปี และประสบความสำเร็จในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศหลากหลายระบบลูกค้าของเรา
_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940